به ما بپیوندید

پیوستن به گزارش‌گران بدون مرز به معنی مبارزه همراه ما برای حفظ جان روزنامه‌نگارانی است که در مناطق خصمانه در خطر هستند یا تهدید شده‌اند. به معنی مقابله با همه اشکال سانسور در سراسر جهان است. به معنی مبارزه‌ای تمام عیار برای دسترسی آزاد و مستقل به اطلاعات است.

 

هیچ یک از پیروزی‌های ما بدون حمایت شما ممکن نبود. ما می‌توانیم از پیشرفتی که در مبارزه ۳۵ ساله خود به دست آورده‌ایم مسرور باشیم اما هنوز کارهای بسیاری برای انجام وجود دارد. خطرهای مناطق جنگی، بازدارنده‌های آزادی عقیده، ضد اطلاعات و تهدید فناوری‌های جدید، همه چالش‌هایی جدی پیش روی ما هستند.

ما اکنون بیش از همیشه به شما نیاز داریم!

 اکنون به ما بپیوندید

چرا به ما بپیوندید؟

گزارش‌گران بدون مرز به عنوان یک انجمن بیشتر ظرفیت خود برای اقدام و منابع مالی خود را از حمایت اعضایش کسب می‌کند. به لطف سخاوت شما سازمان ما می‌تواند از آزادی مالی و اخلاقی لازم برای ادامه مبارزه‌های خود برخوردار باشد.

حمایت شما در موفقیت ما حیاتی است و در چالش‌های پیش رو هم همین نقش را خواهد داشت.

پول کمک مالی من صرف چه خواهد شد؟

این منابع مالی برای تضمین کارکرد مناسب سازمان و ادامه اقدامات ما ضروری است. پس با حمایت از گزارشگران بدون مرز:

۱. از دسترسی به اطلاعات حمایت می‌کنید

ما در محکوم کردن همه حمله‌ها علیه دسترسی به اطلاعات در سراسر جهان لحظه‌ای از پا نمی‌نشینیم.

۲. به کاهش سانسور کمک می‌کنید

ما با اقدامات خود با دولت‌ها علیه سانسور و قانون‌هایی مبارزه می‌کنیم که برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات تدوین شده‌اند. نماینده‌های ما به محل سفر می‌کنند، روی پرونده‌های روزنامه‌نگاران زندانی و ترور شده تحقیق می‌کنند، با مقام‌های دولتی دیدار می‌کنند و وضعیت آزادی رسانه‌ها را ارزیابی می‌کنند.

۳. به روزنامه‌نگارانی که در وضعیت سختی هستند کمک می‌کنید

ما به روزنامه‌نگاران در خطر و همچنین خانواده خبرنگاران زندانی کمک می‌کنیم. این کمک‌های خیلی عینی هستند: گزارش‌گران بدون مرز هر سال ۳۰۰ کمک مالی به متقاضیان اعطا می‌کند.

۴. افکار عمومی را به کارهای ما جلب می‌کنید

ما مقابل سفارت‌خانه‌ها، هنگام ملاقات‌ها یا نشست‌های جهانی دور هم جمع می‌شویم. مداخلات گزارش‌گران بدون مرز باعث اطلاع‌رسانی می‌شود و دشمنان آزادی بیان را محکوم می‌کند.

این عضویت به چه معنی است؟

با پیوستن به گزارش‌گران بدون مرز شما به بازیگری تمام‌ عیار در مبارزه ما مبدل می‌شوید و بخشی از هویت انجمن ما خواهید بود. پیشنهادهایی برای وارد عمل شدن به شما ارسال می‌شود (شامل مراسم‌ها، گردهمایی‌ها، و اقدامات آگاهی‌رسان در سراسر فرانسه) و همچنین اطلاعات مربوط به وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان را دریافت خواهید کرد.

تخفیف مالیاتی

بنا بر قانون‌های کنونی مالیات، مبلغ عضویت و هر کمک مالی دیگر (هدایا و همیاری مالی و غیره) قابل کسر از مالیات شما است. رسیدی مالیاتی برای شما ارسال خواهد شد.
 

Publié le